Opvoeddebatten

Opvoeddebatten en bereikte doelen 

Doelen die bereikt zijn:

Doel van de gespreken zijn op actieve wijze bij gedragen aan de bewustwording van vaders met een migratieachtergrond over hun rol als ouder en de betekenis daarvan voor hun kinderen.

Het onderwerp van de opvoeding binnen allochtone gezinen bespreekbaar maken/taboes doorbreken.

Tevens hebben de gespreken bijgedragen aan bewustwording van hun positie als vaders/moeders in de Nederlandse samenleving en de rollen die zij moeten/kunnen vervullen als ouders.

De opvoeddebatten zijn uitgevoerd door stichting Al Masar in samenwerking met Kinderpostzegels en Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

kinderjeugd

Opvoeddebat 11 januari 2015

Stichting Al masar heeft eerste opvoedingsdebatten georganiseerd voor het  doelgroep vaders op 11 januari 2015 op van Pachtersdreef 3 in de wijk vrederust in Den Haag.

Er waren vaders van verschillende Nationaliteiten aanwezig (Marokkaanse vaders, Turkse vaders, vaders afkomstig uit Syrië en Irakese vaders. Ze hebben deelgenomen in deze gespreken over de opvoeding

Tijdens deze eerste debat waren er verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben met de opvoeding van de kinderen.

Opvoeddebat 22 februari 2015

Stichting Al Masar heeft tweede bijeenkomsten georganiseerd die over de opvoeding binnen allochtone gezinnen gingen en welke problemen die ze tegenkomen als het gaat om opvoeding van hun kinderen.

De voorzitter van de organisatie Al Masar heeft de bijeenkomst geopend met een welkomstwoord. Tevens heeft hij de activiteiten die worden georganiseerd door Al Masar besproken.

De opkomst was te groot. De vaders waren zeer tevreden met de informatie en ervaringen die met elekaar gewisseld waren. Centrum voor Jeugd en Gezin was uitgenodigd en had uitgebreide informatie gegeven aan de vaders over de opvoeding van de kinderen.
Diane en Yvone uit CJG hebben de rol en de taken van CJG gepresenteerd en tegelijkertijd deze informatie was vertaald naar het Arabisch om de informatie helder en begrijpelijk te maken voor de vaders.

Er werd koffie, thee en verschillende drankjes voor gezorgd. Tevens waren er verschillende koekjes en verschillende broodjes klaargezet voor de deelnemers.

 

Opvoeddebat 5 april 2015

De punten die zijn naar voren gekomen tijdens het debat:

Er zijn twee thema’s voorbij gekomen waar misschien in de toekomst aandacht besteed kan worden (in samenwerking met CJG).

1.   Speciaal onderwijs: Hoe werkt dit? Acceptatie bij ouders? Rechten ouders/kind zodra basisschool aangeeft dat het kind beter naar speciaal onderwijs moet gaan. Welk soort speciaal onderwijs etc. (vader gaf een tip dat het fijn zou zijn dat er een contactpersoon komt voor ouders die hiermee te maken krijgen en hen inlicht/begeleidt in dit proces).

2.   Vertrouwen in hulpverlening: Hoe wordt dit bewerkstelligd van beide kanten? Hoe weet je als ouder wat er met je vraag gebeurd etc.

Opvoeddebat 3 mei 2015

 

 

Opvoeden is een gesprek´:

Tijdens de debatten waren een aantal gesprekken op gang gezet met allochtone ouders. Zij implementeert vanuit een eigen achtergrond als kenners van verschillende culturen.

De debatten hadden als belangrijke aandachtspunten:

–       de invloed van het migratieproces op de opvoeding

–       de rol van moeders, vaders en kinderen in migrantengezinnen

–       de relatie tussen migrantenouders en professionals.