Voorlichting gezondheid

Voorlichting gezondheid

Stichting Al Masar heeft vier voorlichtingen over gezondheid georganiseerd in 2012 voor de doelgroep ouderen uit de wijken Bouwlust en Vrederust.

1-      Voorlichtingsbijeenkomst over sport en beweging op 15 juni 2012.

2-      Voorlichtingsbijeenkomst over Psychosomatische klachten op 7 september 2012.

3-      Voorlichtingsbijeenkomst over diabetes op vrijdag 12 oktober 2012

4-      Voorlichting over gezonde voeding op 7 december 2012