Sportactiviteiten voor jongeren 2013

Den Haag, 20 juni 2013

 

 

Betreft: Verslag van sportactiviteit georganiseerd door vrijwilligers van stichting Al Masar.

Sinds februari 2013 organiseren vrijwilligers van stichting Al Masar sportactiviteiten voor jongeren en ouderen op zondagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur op het Johan Cruijff Court in de wijk Vrederust. Doel van de sportochtend is om jongeren bezig te houden en jongerenoverlast te verminderen. Ook stimuleert de ochtend het contact tussen jong en ouderen.

De vrijwilligers van Stichting Al Masar hebben een grote groep jongeren kunnen bereiken om ieder zondag  met hun samen te sporten. Deze groep is gegroeid naar meer dan 20 jongeren die wekelijks deelnemen aan deze activiteiten.

Deze initiatief is georganiseerd door vrijwilligers van Stichting Al Masar op vrijwilliger aard. Hiermee willen wij graag als bewoners van de wijk een bijdrage leveren aan het werken van een  positief imago van  onze wijk.

Samengevat hebben de sportactiviteiten het volgende doel voor de woonomgeving:

 

–          Bevordering burgerschap en sociale cohesie in de wijk

–          Dialoog tussen de wijkbewoners te bevorderen

–          Kinderen uit de wijk elkaar leren kennen

–          Teamgeest tussen de kinderen onderling te vergroten

–          Een bijdrage te leveren aan verdere verbroedering in de wijk

–          Contact jong en ouderen

–          Gezondheid en beweging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!