Over Al Masar

Over Al masar; missie en visie

Missie
Stichting Al Masar werkt aan bruggen te slaan tussen verschillende groepen in onze Nederlandse samenleving om een bijdrage te leveren aan een geëmancipeerde en multiculturele samenleving.

Visie
De visie van stichting Al Msar is mensen te ondersteunen die niet zelfredzaam zijn in onze Nederlandse samenleving. Werken aan de participatie, integratie, de cohesie en vergroting van de veiligheid voor de bewoners in Escamp, en in de Nederlandse samenleving in het algemeen.

Doelstellingen Stichting Al Masar

  • Maatschappelijke ondersteuning bieden aan ouderen en aan groepen met een hulpvraag.
  • Het stimuleren van de maatschappelijke dialoog en solidariteit tussen de diverse groepen in de samenleving.
  • Het bij elkaar brengen van jong en oud, zowel autochtoon als allochtoon d.m.v. diverse multiculturele activiteiten georganiseerd in Den Haag en omstreken.
  • Het organiseren van multiculturele activiteiten, muziek en entertainment activiteiten voor verschillende doelgroepen.
  • Het helpen bevorderen van de algehele leefbaarheid op wijkniveau.
  • Het verzorgen van sport- en recreatie activiteiten voor kansarme jongeren en ouderen uit de wijken in Den Haag.
  • Het stimuleren en ontwikkelen van jeugdige talenten op wijkniveau en hun podia aanreiken om hun talenten verder te ontplooien.

Meer weten? Wij spreken u graag!